Ministerstwo Edukacji i Nauki

17.05.2022
PL EN
02.01.2013 aktualizacja 02.01.2013

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa wyprzedza inne biblioteki cyfrowe

Od końca grudnia Jagiellońska Biblioreka Cyfrowa (JBC) - tworzona przez Bibliotekę Jagiellońską - jest największą biblioteką cyfrową w Polsce - poinformowała PAP rzecznik UJ, Katarzyna Pilitowska. Biblioteka udostępnia ponad 183 tys. publikacji.

Pod względem liczby publikacji JBC dorównała dotychczasowemu liderowi wśród bibliotek zrzeszonych w Federacji Bibliotek Cyfrowych - Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. JBC tworzona jest jednak przez jedną zaledwie instytucję, a Wielkopolską Bibliotekę Cyfrową tworzy ponad 20 instytucji.Po zaledwie dwóch latach istnienia JBC umożliwia dostęp do ponad 183 tys. materiałów, a liczba publikacji stale rośnie. "To dopiero początek digitalizacji. W przyszłym roku planujemy wykonać ok. 1 mln skanów" - zapowiada dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej i spodziewa się, że może być to kilkadziesiąt tysięcy pozycji.


Jak w rozmowie z PAP opowiada dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, prof. Zdzisław Pietrzyk, dużą część zdigitalizowanych i udostępnionych przez internet zbiorów stanowią czasopisma zagrożone rozpadem. Ekspert wyjaśnia, że przy produkcji papieru w. XIX zaczęto używać kwasu, który jednak sprawiał, że papier był mniej trwały. Czasopisma z XIX w. drukowane na takim papierze często dotrwały do naszych czasów w gorszym stanie niż rękopisy średniowieczne, spisywane na pergaminie lub dobrej jakości papierze.


JBC ma do spełnienia kilka ważnych zadań. Jednym z nich jest dostarczenie treści online, poprzez stronę internetową. Innym z jej celów jest zachowanie treści, które są zagrożone i mogą zniknąć. Dlatego do digitalizacji przeznaczono ponad 200 tytułów prasowych. Publikacje są odkwaszane i digitalizowane. Dzięki udostępniania ich w zdigitalizowanej formie, chronione są oryginały przed dalszym zniszczeniem.


Zbiory archiwizowane są na serwerach, zazwyczaj w plikach typu tiff, dodatkowo jako pliki na taśmach magnetycznych, a wybrane publikacje - również na mikrofilmach. Jak przyznaje prof. Pietrzyk, problemem w digitalizacji zbiorów okazują się nośniki i czytniki, które nie zawsze udaje się po jakimś czasie otworzyć - cały czas zmieniają się formaty zapisu i programy do odtwarzania danych.


Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa powstała dzięki dofinansowaniu ze środ­ków Eu­ro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go w ra­mach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go In­fra­struk­tu­ra i Śro­do­wi­sko na lata 2007–2013. Jak zapowiada prof. Pietrzyk, po zakończeniu programu biblioteka ma już zapewnione finansowanie na kontynuację prac.


FBC, która zrzesza większość polskich biblioteki cyfrowe udostępnia już teraz łącznie ponad 1,1 mln publikacji, z czego 15 proc. to zasoby Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej.


JBC dostępna jest na stronie http://jbc.bj.uj.edu.pl/


PAP - Nauka w Polsce


lt/ mrt/

 

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022